Blezqi Zatsaz

Status Split-Up
Formed In 1990
Separated In 2000
Country Brazil
Popularity
Fans 1
Do you like this band?

Line-up

 • Carlos Desenha Gonzales

  Bass

 • Ze Renato

  Guitar

 • Kiko Loureiro

  Guitar

 • Hugo Mariutti

  Guitar

 • Eduardo Ardanuy

  Guitar

 • Fabio Ribeiro

  Keyboard

 • Eduardo"Fly" Ribeiro

  Drums, Percussions

 • Ale Souza

  Bass

 • Richard Furck

  Bass

 • Hugo Hori

  Flute, Saxophone

Past members

 • Luix Sacoman

  Guitar

 • Chico Mocinho

  Drums, Percussions

 • Ronaldo Lobo

  Bass