Shoki No RC Succession

ajouter les paroles de l'album
ajouter une chronique/commentaire
Ajouter un fichier audio
pas de note
Nom du groupe RC Succession
Nom de l'album Shoki No RC Succession
Type Album
Date de parution 05 Fevrier 1972
Labels Toshiba
Style MusicalGlam Rock
Membres possèdant cet album0

Tracklist

1. 2 Jikan 35 Bun
2. Boku No Suki Na Sensei
3. Kokuritsu Shi Nakaku 3-1 (Henji Wo Okureyo)
4. Shoe
5. Haru Ga Kita Kara
6. Message
7. Kokuou Wa Non Issei No Uta
8. Kono Yo Wa Kinsa
9. Kanemouke No Tame Ni Umaretan Janai Ze
10. Genron No Jiyuu
11. Baby Mou Nakanaide
12. Nedoko No Naka De