Kenso 1

Dodaj teksty piosenek do albumu
dodaj artykuł
Add an audio file
brak oceny
Band Name Kenso
Album Name Kenso 1
Type Album
Data wpisu 1980
Wydawcy Arcangelo
Styl muzycznyProgressive Rock
Zarejestrowanych posiada ten album2

Tracklist

1. Nihon no Mugiuta 05:54
2. Inei no Fue 05:26
3. Furiorosareta Yaiba 07:41
4. Umi 05:31
5. Kagome 15:27
6. Buchan no Chugæri 01:11
Bonus tracks
7. Umi (live) 07:40
8. Hisho no Tokimade 02:16
9. Shijunsetsu no Tabi 03:03
10. Kasukanaru Shido 06:30
11. Harukanaru Toki 03:21
12. Tabiji 07:53
Total playing time 1:11:53